La plej facila kaj tuja maniero por uzi orgonon estas la kuseno kaj la funelo. Jen la priskribo por konstrui ilin.

La kuseno :

Oni devas trovi "lano de fero" au "pajlo de fero". Temas pri tiu materialo kiun oni uzas por puriki lignajn meblojn, telerojn, au plankon. Estas farita el fero tre fine, tiel haroj, disigita. Oni devas elekti la plej fina kiel eblas (000, ec' pli fina ankau).

Oni devas trovi plie teksaj'on farita el "akriliko" (internacia skribito : "acrylic") kiun oni uzas por plidikigi kaj plivarmigi vintrajn vestaj'ojn, au por izoli murojn sub alia plibeligita teksaj'o. Se oni ne trovas tiun materialon, oni povas uzi s'af-lanon, au simple teksaj'o farita el lino (kotono ne bone fonkscias).

La principo por konstrui estas la jena :

oni devas alterni "organikan" kaj "ne-organikan" materialon tavole. Do, oni kus'as unu tavolon da akrilika teksaj'o, kaj sur tiu tavolo oni kus'as unu tavolon da fera lano, kaj tiu tri fojoj. En tute oni havos ses tavolojn da materialoj kiuj alternas jen da fera lano kaj jen da organika teksaj'o.

akriliko

fera lano

akriliko

fera lano

akriliko

fera lano

Sen kompakti, sen troege premi, oni c'irkauas la ses tavolojn per iu teksaj'o tre maldika, kaj oni kudra g'in tiel kiel la afero aspekta kiel la foto (la montrilo longas 30 cm-jn kaj la teksaj'o estas el silko).

Tiun kusenon oni uzas la fer-lanan tavolon c'e la hauto tra la maldika teksaj'o ; la akrilikan tavolon ekstere. Minimume 40 minutojn oni bezonas lasi la kusenon sur la partio kiun oni volas kuraci (forj'eti doloron, ekzemple). Oni scias ke oni trafas bone kiam la partio kuracigita batas lau la bat-koro : estas tre karakteriza sento. Oni devas senti, ne kalkuli ion ajn.

La funelo :

Orgon-funelo estas principe samkonstruita kiel kuseno. Sed iel malsimilas.

La orgona funelo kiun mi konstruis estas el fera (nur fera !) funelo kiun mi farbis ekstere per vakso. Por farbi per vakso feron, oni devas degeli la vakson en iu ujo kiu kus'as en boiligita akvo. Kaj per farbilo, iomete post iom, oni farbas la ekstero de la fera, au neoksidebl-aciera funelo, per tiu degeligita vakso.

Poste oni c'irkauas tiun aferon per fera lano, unu fojo, per tavolo da akriliko, denove fera lano kaj akriliko unu fojo pli, kaj la tria tavolo estas farita per lasta fera lano kaj la materialo kiun mi elektis kiel lasta organika tavolo estas la maldika matraco kiun oni uzas por dormi tendare kutime. Tiu materialo estas ankau farita per polistireno (internacie "polystyrene") kiu c'irkauas al tutan aferon. Vidu la foton.

Tiun orgonan funelon oni uzas kiel la kuseno, sed g'i estas pli efika lau depende de la internaj vundoj. Mi uzis g'in kiam oni forj'etis du dentojn (diritaj "sag'ecaj") : mi metis tiun funelon sur mia vango dum 40 minutojn po pli ol 5 fojojn dum la tago kaj mi tute ne sentis io ajn doloron.