Association pour la

connaissance de

l'orgone acorgone@yahoo.fr

Acorgone, kiu temas pri la kono de orgono, celas :

"baze de partoprena fonkciado, proponi orgonon (kosma vitala energio) malkovrita far Wilhelm Reich, kaj gxia historio, al kiu kiu interesigxas (...) rilate al gxiaj sociaj kaj unulaj implikoj, korinklinaj, koremociaj kaj sexaj kiel inklino al kaj farigo de renkonto inter homoj".

Acorgon' plezuras prezenti al vi

tradukon de la libro de

James DeMeo

"Le Manuel de

l'accumulateur d'orgone"

Tradukis el la usona

Editions Sully (2001)

à Vannes (Morbihan)

Libron petendu vi cxe via kutima librejo, aù cxe Acorgone
Enhava ekstrakto :

Unua parto : kio estas orgono, gxia malkovro fare de Wilhelm Reich kaj peroj por objektive elpruvi gxian cxeeston, gxia simileco kun multaj "nekutimaj" energioj malkovritaj de aliaj scienculoj.

Dua parto : generalaj principoj por konstruado kaj uzo de orgona densigilo aux cxargilo, kaj singardoj kontraù dangxeroj - cxefe amplekseco de la senavarega uzado de la nuklea energio kaj amplekseco de farmaciaj trustoj - kiel purigi sian vivan cxirkaùajxon, kelkaj procedoj ( la bionoj ), rezultoj sur la homa korpo, ktp.

Tria parto :kelkaj taùgaj arangxoj por plidensigi orgonon : kovrilo, cxargilo por gxardenaj semoj, iu orgona funelo kaj orgona kuseno, anteno kaj granda densigilo por homa uzado estas klarigitaj por facile ilin konstrui.

Krome gxi enhavas, aliflanke, rezumitan germanan tezon pri orgona densigilo, longan francan kaj anglan libr-liston kaj distrancxan planon laù eùropaj komercaj dimencioj, kaj prezenton de la aùtora verko.

L'orgona energio estanta la energio el la vivo, aù de la vivo, tiu cxi libro do temas vivon, pri vivanto. Gxi celas al kiu ajn sin interesas pri vivo kaj de vivanto : kuracistoj, biologi-estudantoj, dom-tubaristoj, sinscivolemuloj, agrokulturistoj, malsanuloj, masonistoj, soci-laboristoj, gepatroj, fervojistoj, kompatemaj uloj pri modernaj malutilajxoj, ktp. Cxiu povos en gxi trovi cxu klarigon pri sia konfuzo, cxu senkulpigon pri sia agmaniero kutima, cxu argumentojn por sia natura senfido, cxu eventualan peron por procedi mildigon al siaj doloroj, cxu por nutri pravan scivolemon, ktp.

Tiu 236-pagxa libro, unue verkita kaj eldonita en la angla kun titolo : The orgone Accumulateur Handbook (1989) chez Natural Energie Works, Greensprings, PO Box 1148, Asland, Oregon 97520 Usono,

aliflanke estas havebla tradukita :

en la germana : Der Orgonakkumulator, Ein Handbuch (1994) chez Zweitausendeins, Postfach, D-60381 Frankfurt am Mai, Germanio

en la greka : Manuel de l'accumulateur d'orgone (1994),chez Hellenic Orgonic Association, T.O. 18251, Thessaloniki, 54008 Grekio

en la japana : The Orgone Accumulator (1991) Bioenergie Research, 3-27-5 Kodatsuno, Kanazawa 920, Japanio

en la portugala : O Manual do Acumulador de Orgonio (1996), Imago Editora, rua Santos Rodrigues, 210-A, Estacio 20250-430, Rio de Jainero, Brazilio

en la Hispana : Manual Del Acumulador de Orgon (1996), Publicaciones Orgon, de la Escuala Espagnola de Terapia Reichiana, C/O Reublica Guinea Acuadirial, 4-10, C, Valancia 46022, Hispanio.

kaj en la Pola : Podrêcznik Akumulatora Orgonu (2003),Wydawca, Sprzeda¿, Dystrybucja : PPHU MAYCOM POLSKA S.C. 33-300 Nowy S±cz, ul. Grottgera 3 Pollando email:orgon@maycom.pl

 

Fota kovrilo: NASAa fotografio de Apollo-12a astronomo pasxanta sur la luno (publikita en Life Magazine la 12a de decembro 1969). Lia cxirkaùkorpa orgon-energio milde radias kun blueta koloro en la maloftigita luna atmosfero ; tio probable rezultas el ekscito per lia alt-frekvenca radia ekipajxo. Tiu cxi blueta kolorajxo de cxirkaùa energio sur cxi fotografio estis ignorita, aù aprobela kiel rezulto de "luna polvo" aù "akva vaporo". Fakte, estas videbla esprimo de la homa cxirkaùkorpo de orgona (vivo) energio.

cxef-pagxo